liczniki

ciepłomierze, wodomierze

i inne liczniki
ACTARIS -  wodomierze, gazomierze, ciepłomierze
ciepłomierze Actaris


liczniki, gazomierz, wodomierz, ciepłomierz
Gazomierz domowy miechowy, gazomierze przemysłowe - miechowe, rotorowe, turbinowe, bębnowe mokre.
Licznik - liczniki mechaniczne, liczniki elektroniczne
Ciepłomierze mechaniczne, ciepłomierz mieszkaniowy, ciepłomierze dystrybucyjne,	ciepłomierz ultradźwiękowy.
Wodomierz mieszkaniowy UNIMAG, wodomierze dystrybucyjne klasy-B, wodomierze dystrybucyjne klasy-C.
wodomierze ciepłomierze Ciepłomierz mechaniczny, ciepłomierze mieszkaniowe, ciepłomierz dystrybucyjny, ciepłomierze ultradźwiękowe. Wodomierze mieszkaniowe UNIMAG, wodomierz dystrybucyjny klasy-B, wodomierze dystrybucyjne klasy-C.


Itron Polska sp. z o.o., 30-702 Kraków, ul. T. Romanowicza 6
tel. +48 12 257 10 27 do 29, fax +48 12 257 10 25, e-mail: biuro@itron.pl
Sąd Rej.dla Krakowa Śródm., XI Wydz.Gospodarczy
KRS: 0000087645
kapitał zakładowy 800 000,00 zł - w całości opłacony
NIP 676-10-08-484